Misja Mea Universitas

Opierając się na założeniu, że JAKOŚĆ TO REZULTAT – REZULTAT BYCIA ŚWIADOMYM, misją Mea Universitas jest upowszechnianie świadomości o wymaganiach, podejściach, narzędziach oraz stosowanych praktykach dotyczących zapewnienia i zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym pośród wszystkich stron zainteresowanych zarówno w Polsce jak i na świecie.

To bowiem uczelnia zobowiązana jest dzisiaj oferować programy, które jutro będą miały wpływ na jakość życia jej absolwentów i jakość życia społeczeństwa w ogóle.

Poprzez upowszechnianie wiedzy na temat jakości w szkolnictwie wyższym mamy na celu pomóc różnym grupom interesów, w tym:

  • KANDYDATOM na studia i samym STUDENTOM, którzy zamierzają rozpocząć edukację na poziomie wyższym bądź już studiują – ich rodzinom i bliskim. Informacje dotyczące jakości w szkolnictwie wyższym mogące wzbudzić szczególne zainteresowanie tej grupy interesów dostępne są w działach Perspektywa kandydata, Perspektywa studenta oraz Perspektywa rodzica;
  • PRACOWNIKOM SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy tę edukację oferują. Użyteczne informacje, porady, praktyczne rozwiązania i wiele innych udostępnione są w dziale Perspektywa uczelni. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że dla szkoły wyższej, która jest najbardziej zainteresowana podnoszeniem jakości kształcenia, cała zawartość niniejszego portalu powinna okazać się w jakimś stopniu użyteczna;
  • PRACODAWCOM I SPOŁECZEŃSTWU, którzy z tejże edukacji bezpośrednio lub pośrednio korzystają (Perspektywa pracodawcy).

Zainspirowani między innymi art. 2 oraz art. 70 (punkt 4) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w swoich działaniach kierujemy się, zasadami sprawiedliwości społecznej a zarazem przekonaniem, iż każdy obywatel naszego kraju ma prawo do jak najszerszego dostępu do obiektywnych danych, informacji i wiedzy, umożliwiających podjęcie jak najlepszej decyzji dotyczącej wyboru szkoły wyższej – szkoły wyższej, która spełnia co najmniej minimalne (progowe) wymagania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Drukuj
  • email
  • PDF