Misja Mea Universitas

Opierając się na założeniu, że JAKOŚĆ TO REZULTAT – REZULTAT BYCIA ŚWIADOMYM, misją Mea Universitas jest upowszechnianie świadomości o wymaganiach, podejściach, narzędziach oraz stosowanych praktykach dotyczących zapewnienia i zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym pośród wszystkich stron zainteresowanych zarówno w Polsce jak i na świecie.

To bowiem uczelnia zobowiązana jest dzisiaj oferować programy, które jutro będą miały wpływ na jakość życia jej absolwentów i jakość życia społeczeństwa w ogóle.

Poprzez upowszechnianie wiedzy na temat jakości w szkolnictwie wyższym mamy na celu pomóc różnym grupom interesów, w tym:

  • KANDYDATOM na studia i samym STUDENTOM, którzy zamierzają rozpocząć edukację na poziomie wyższym bądź już studiują – ich rodzinom i bliskim. Informacje dotyczące jakości w szkolnictwie wyższym mogące wzbudzić szczególne zainteresowanie tej grupy interesów dostępne są w działach Perspektywa kandydata, Perspektywa studenta oraz Perspektywa rodzica;
  • PRACOWNIKOM SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy tę edukację oferują. Użyteczne informacje, porady, praktyczne rozwiązania i wiele innych udostępnione są w dziale Perspektywa uczelni oraz na Blogu praktyka jakości. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że dla szkoły wyższej, która jest najbardziej zainteresowana podnoszeniem jakości kształcenia, cała zawartość niniejszego portalu powinna okazać się w jakimś stopniu użyteczna;
  • PRACODAWCOM I SPOŁECZEŃSTWU, którzy z tejże edukacji bezpośrednio lub pośrednio korzystają (Perspektywa pracodawcy).

Zainspirowani między innymi art. 2 oraz art. 70 (punkt 4) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w swoich działaniach kierujemy się, zasadami sprawiedliwości społecznej a zarazem przekonaniem, iż każdy obywatel naszego kraju ma prawo do jak najszerszego dostępu do obiektywnych danych, informacji i wiedzy, umożliwiających podjęcie jak najlepszej decyzji dotyczącej wyboru szkoły wyższej – szkoły wyższej, która spełnia co najmniej minimalne (progowe) wymagania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Drukuj
  • email
  • PDF